Teksty i ilustracje przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną w postaci jednego pliku w formacie PDF, na adres redakcja@tatarak.com. Jeśli tekst bądź ilustracje nas zainteresują, skontaktujemy się z Państwem w ciągu 3 miesięcy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za nadesłane materiały.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Informujemy, że wydawnictwo nie zwraca niezamówionych tekstów.