Studiowała pedagogikę socjalną i germanistykę w Essen. W międzyczasie pracowała od 1977 roku przy kształceniu dorosłych i była zastępcą dyrektora w katolickim instytucie kształcenia rodziny.
W połowie lat 80. XX wieku Gerda często pisywała w pedagogicznych periodykach fachowych i rozpoczęła karierę jako pisarka książek dla dzieci i młodzieży. Jej pierwszym dużym sukcesem była książka dla dzieci pt. Typowa mama.
Książki Gerdy Wagener zostały przetłumaczone na wiele języków obcych, m.in. na szwedzki, niderlandzki, francuski, włoski, fiński, słoweński oraz polski.
Gerda Wagener mieszkała w Wuppertalu. Zmarła w czerwcu 1998 roku

W naszym wydawnictwie: